Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Ця оферта, є офіційною пропозицією dolcinni.com, далі за текстом — «Продавець», укласти Угоду купівлі-продажу товарів дистанційним спсобом, тобто в Інтернет-магизині, дилі за текстом — «Угода», та розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://dolcinni.com (надалі - «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронну угоду купівлі-продажу товарів є факт сплати Покупцем замовлення на умовах цієї угоди, в строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття та визначення

2.1. В цій оферті, якщо контекст не потребує іншого, нижчезазначені визначення мають наступне значення:

Предмет Угоди

3.1. Продавець забовьязується передати у власність Покупця Товар, а Покупець забовьязується сплатити та отримати Товар на умовах цієї угоди

Ця Угода регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, а саме:

Порядок формування замовлення

4.1. Покупець має право сформувати замовлення на будь який товар, що є на Сайті Інтернет-магазина та є у наявності.

4.2. Кожний товар може бути в замовленні у будь якій кількості.

4.3. Якщо товару немає на складі, Менеджер компанії зобовьязаний сповістити Покупця (за телефоном або електронною поштою).

4.4. Якщо товар відсутній Покупець має право замінити його товаром такоїж моделі, відмовитись від цього товара, анулювати замовлення.

Оплата замовлення

Накледеним платежем

5.1. Оплата проводиться за фактом отпримання товару у відділеннях транспортних компаній готівкою у гривнях.

5.2. Покупець може здійснити оплату на Сайті, за допомогою електронної платіжної системи Інтернет-магазину.

5.3. Якщо кошти не надійшли Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де і відбувається передача замовлень.

6.2. Разом із замовленням Покупцю надаються документи згідно законодавства Укаїни

Права та обовьязки сторін:

7.1. Продавець має право:

7.2. Покупець забовьязаний:

7.3. Покупець має право:

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цієї угоди у порядку, що встановлено цією угодою та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

8.3. Покупець, використовуючі наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, спричинену його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходиться інша особа) особам чи їх майну, юридичним особам, державі або моральним принципам.

8.4. У разі виникнення обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цієї угоди. Під обставинами непереборної сили для цілей цієї угоди маються на увазі обставини, що мають надзвичайний, непередбачений характер, котрі виключають або обьєктивно заважають виконанняю цієї угоди, винекнення котрих Сторони не могли передбачити та запобігти розумним способом.

8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будьяких розбіжностей шляхом спільних перемовин.

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в одностороннбому порядку вносити зміни до цієї угоди за умови його попередньої публікації на Сайті https://dolcinni.com

9.2. Інтернет-магазин було створено для організації дистанційного способа продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної інформаціі під час формування замовлення. При цьому, під час здійснення акцепта (формування та оплати замовлення) Покупець надає Продавцю своє безумовне право на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем сформованого в Інтернет-магазині замовлення вказує на повну згоду Покупця з умовами угоди купівлі-продажу(публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, у відповідності до статті 11 ЗУ «Про електронну комерцію»

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попередньго перегляду товарів, а також формування замовлення для Покупця є безоплатним.

9.7. Інформація, що надається Покупцем є конфеденційною. Інтренет-магазин використовую інформаію про Покупця виключно у цілях обробки замовлення, відправки повідомлень Покупцю, доставки замовлення, проведення розахунків, тощо.

Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару в Інтернет-магаин виконується згідно чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин виконується за рахунок Покупця.

10.3. Під час повернення Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому мплачену грошову суму за фактом повернення товара за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазина повьязаних з доставкою Покупцю.

Строк дії угоди

11.1. Електрона угода набуває чинності з момену отримання особою, що направляє пропозицію укласти таку угоду, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, вищначеному частиноб шостою статті 11 ЗУ "Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення строку дії ця Угода може бути розірвана за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки замовлення, шляхом повернення коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цю Угоду однобічно, у випадку невиконання однією із сторін усов цієї Угоди та у випадках передбачених чинним законодавством України.

Звертаємо Вашу увагу, що Інтернет-магазин «Dolcinni.com» на офіційному Інтернет-сайті https://dolcinni.com, має право, відповідно до законодавства України, надавати право використання інтернет платформи ФОП та юридичним особам для продажу товарів.

Таблица размеров